KALENDARZ IMPREZ:

Zespół Folklorystyczny "Otfinowianie" powstał w 1999 roku. Składa się z trzech grup tanecznych: dziecięcej, gimnazjalnej, studencko-licealnej oraz czwartej - dorosłej grupy śpiewaczo-teatralnej. Grupa śpiewacza to "Otfinowianki", teatralna zaś to "Otfinowianie".

W trakcie swojej dotychczasowej działalności Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” prezentował się podczas około 350 występów w kraju i za granicą. Występował na Słowacji, w Niemczech, Serbii, Bułgarii, we Włoszech, USA i na Węgrzech. W swoim repertuarze zespół posiada tańce krakowskie, lubelskie, rzeszowskie, żywieckie, sądeckie oraz narodowe. Posiada również bogaty zasób programów opartych na kulturze Powiśla Dąbrowskiego. W  programach zwraca szczególną uwagę zgodność przedstawianych obrzędów z ludową tradycją oraz specyfiką prezentowanych regionów, która wyrażana jest w muzyce, tańcu, śpiewie, a także doborze stroju.

Do największych sukcesów zespołu zaliczyć należy:
- w 2001 r. i  2006 r. wyróżnienia podczas XXV i XXX Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce,
- w 2003 r. i 2007 r. reprezentowanie regionu krakowskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu,
- w  2005 r. zdobycie głównej nagrody XII Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak 2005” w Krakowie,
- w 2006 r. zajęcie I miejsca i zdobycie „Krakowskiego Wianka” podczas XXV Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych w Szczurowej,
- w latach 2000-2011 udział w Przeglądach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w Łoniowej,
- udział w 2006 r. w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym ”Vlaska 2006” w Serbii,
- reprezentacja w 2007 r. powiatu tarnowskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatro Oltre Confine w Moncalvo we Włoszech,
- zdobycie w 2007 r. „Srebrnej maski”, a w 2008 r. „Złotej maski”, zaś w 2010 r. „Brązowej maski” podczas „Przepatrzowin” czyli Przeglądu Zespołów Teatralnych i Obrzędowych w Czarnym Dunajcu,
- w 2007 r. zdobycie I miejsca w XXI Finale Krajowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
w Częstochowie,
- w 2007 r. zajęcie II miejsca podczas XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
w Tarnogrodzie i uzyskanie Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego,
- w 2008 r. uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Kadzidle,
- w 2008 r. udział w uroczystościach jubileuszowych 20-lecia działalności Stowarzyszenia Parafii Otfinów w Chicago,
- w 2009 r. w XXIII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zakopanem „Otfinowianie’ wystąpili
w 4 kategoriach konkursowych zajmując: dwukrotnie I miejsce, raz II, a w czwartej kategorii uzyskując wyróżnienie oraz zdobywając nagrodę Grand Prix dla najlepszego zespołu,
-  w 2009 r. reprezentacja powiatu tarnowskiego podczas międzynarodowego spotkania „Creative FolkdanceNet” w Szolnok na Węgrzech,
- w 2009 r. zdobycie nagrody ”Uskrzydlony” przyznanej przez Tarnowska Fundację Kultury,
- w 2010 r. udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Balkan Folk Fest 2010 w Bułgarii,
- w 2010 r. udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej  w Żywcu,                                                                                      
- w 2010 r. reprezentacja gminy Żabno podczas XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki w Krakowie,
- w 2011 r. zdobycie III miejsca w IV Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi, 
-w 2011 r. II miejsce podczas III Małopolskiego Konkursu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”,
-  w 2011 r. Grand Prix V Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego Regionu Małopolski,
- w 2012 r. II miejsce (Srebrna Maska) podczas XXXVII Przepatrzowin Teatrów Regionalnych Małopolski,
- w 2012 II miejsce podczas IV Małopolskiego Konkursu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”,
- w 2012 r. I miejsce w Przeglądzie Zespołów Regionalnych Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych „Krakowski Wianek”,
-  w 2012 r. udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Ohrid Waves 2012” w Macedonii.

Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” prowadzi niezwykle bogatą działalność środowiskową, głównie w zakresie przechowywania i rozwijania dziedzictwa kulturowego regionu. Członkowie Zespołu organizują festyny, zabawy, wystawy, pokazy i degustacje kulinarne, zajęcia warsztatowe z zakresu rzemiosła i sztuki ludowej oraz wakacyjny wypoczynek dla młodszych członków Zespołu. Aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej członkowie Zespołu Folklorystycznego "Otfinowianie", przygotowują uroczystości dożynkowe, Dzień Ziemniaka, a także różnorodne spotkania okolicznościowe.
Współpracują  z władzami samorządowymi na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz regionalnymi instytucjami kultury.

Opiekę artystyczną nad zespołem sprawuje Gminne Centrum Kultury w Żabnie, zaś siedzibą zespołu i miejscem, gdzie odbywają się próby jest Dom Ludowy w Otfinowie.
 

  

NASZ ADRES:

Gminne Centrum Kultury w Żabnie
ul. W. Jagiełły 16
33-240 Żabno
NIP: 871-000-36-50
Nr konta: 17 8589 0006 0290 0930 0752 0001

Centrala: 14 645 66 79
Sekretariat: 14 645 66 79 wew. 21
Dyrektor: 14 645 66 79 wew. 25
Dział Organizacji Imprez: 14 645 66 79 wew. 27
Pracownia komputerowa: 14 645 66 79 wew. 22
Pracownia plastyczna: 14 645 66 79 wew. 28

  GminneCentrum Kultury 
w Żabnie czynne w godz.
8:00 do 20:00

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.