Rodzaj zajęć

Odpłatność

Zajęcia edukacyjne
z  modelarstwa lotniczego

15,00 zł/zajęcia

Zajęcia edukacyjne z plastyki

15,00 zł/zajęcia

Zajęcia edukacyjne z gry na fortepianie

35,00 zł/45 min

Zajęcia edukacyjne z gry na gitarze

30,00 zł/45 min

Zajęcia edukacyjne z gry na perkusji

30,00 zł/45 min

Warsztaty rękodzieła

15,00 zł/zajęcia