Gminne Centrum Kultury w Żabnie prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone są w określonych grupach wiekowych.

 

Głównym celem zajęć plastycznych jest:

  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,
  • pobudzanie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia,
  • rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia,
  • rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego,
  • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi,
  • posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu,
  • promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach i wystawach plastycznych.

Metody pobudzania i rozwijania inwencji twórczej na zajęciach plastycznych oparte są w dużej mierze na wyobraźni i fantazji twórczej dzieci. W praktyce polega to na stosowaniu różnych technik plastycznych. Różnorodność tych technik uatrakcyjnia jednocześnie zajęcia plastyczne.

Najczęściej stosowane techniki plastyczne to:


rysowanie ołówkiem, kredkami świecowymi,


pisanie patykiem, piórkiem, pędzlem,


malowanie akwarelą, pastelą,


malowanie farbami kryjącymi,


wydzieranki i wycinanki z papieru,


wytwory z masy papierowej - płaskorzeźby, maski,


wytwory z masy solnej - ramki do fotografii, figurki świąteczne,


collage oraz mozaiki,


origami i stemple.
 
Uczestnicy klubu chętnie biorą udział w konkursach i wystawach plastycznych. Ich prace eksponowane są w Galerii Klubu Plastyki, co stanowi szczególną atrakcję dla młodych twórców. Podziwiane są tam przez nich samych, ich kolegów i rodziców.

Udział w zajęciach plastycznych jest odpłatny i wynosi 10 zł. za zajęcia.