Ogłoszenie o zamówieniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania "Modernizacja i zakup wyposażenia do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w celu poprawy oferty spędzania wolnego czasu"

 

 

 

 

 

4_informacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www_skorygowana

4_informacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www_2

4_informacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informacja o wyborze oferty

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o kwocie

- Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 - Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SWZ_23_01_2023 - Część 1

 - Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SWZ_z_23_01_2023 - Część 2

 

- Ogloszenie o zamowieniu

- Specyfikacja warunków zamówienia

- Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy

- Zalacznik_nr_2_ wzor_oswiadczenia

- Zalacznik_nr_3_wzor_zobowiazania_innego_podmiotu

- Zalacznik_nr_4_dokumentacja_projektowa

           ARCHITEKTURA

                                - STRONA TYTUŁOWA

                                - OPIS

                                - RYS_A0

                                - RYS_A1

                                - RYS_A2

                                - RYS_I1

              ELEKTRYKA

                                - 000_08821_PW_strona_tytulowa

                                - 001_08821_PT_opis_IE_AV

                                - E01_rzut_instalacja

                                - E02_rzut_kanaly_kablowe

                                - E03_rzut_instalacja_DMX

                                - E04_E07_08821_schematy_PW

- Zalacznik_nr_5_1_przedmiar_robot

- Zalacznik_nr_5_2_przedmiar_robot_elektryczny

                               - Przedmiar_robot_elektryczny_rownowaznosci

                               - załącznik_nr_4_2_przedmiar_robot_elektryczny

- Zalacznik_nr_5_3_formularz_asortymentowo_cenowy

- Zalacznik_nr_6_STWiORB

- Zalacznik_nr_7_1_projektowane_postanowienia_umowy

- Zalacznik_nr_7_2_projektowane_postanowienia_umowy

- Zalacznik_nr_8_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych

- Zalacznik_nr_9_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji

- Zalacznik_nr_10_oswiadczenie_RODO

- Zalacznik_nr_11_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_o_zamowienie