KALENDARZ IMPREZ:

W weekend 6 – 7 kwietnia odbył się w Żabnie Ogólnopolski Festiwal Tańca Latino Cup 2024.

Uczestnicy rywalizowali o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś. W wydarzeniu tym udział wzięło ponad 350 osób. Turniej odbył się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.

Głównym celem przedsięwzięcia było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu gminy Żabno poprzez organizację rozgrywek, warsztatów i zajęć sportowych.

W ramach tego wydarzenia zrealizowane zostało zadanie „Będzie tanecznie, będzie bezpiecznie” – profilaktyka poprzez taniec jako zad. 3 pkt. 3 „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno na lata 2022-2025”. Rozgrywki taneczne przeprowadzone były w różnych kategoriach wiekowych. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i medale, a zwycięzcy – puchary. 

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków gminy Żabno w kwocie 17 600,00 zł.

#GminaZabno

 

NASZ ADRES:

Gminne Centrum Kultury w Żabnie
ul. W. Jagiełły 16
33-240 Żabno
NIP: 871-000-36-50
Nr konta: 17 8589 0006 0290 0930 0752 0001

Centrala: 14 645 66 79
Sekretariat: 14 645 66 79 wew. 21
Dyrektor: 14 645 66 79 wew. 25
Dział Organizacji Imprez: 14 645 66 79 wew. 27
Pracownia komputerowa: 14 645 66 79 wew. 22
Pracownia plastyczna: 14 645 66 79 wew. 28

  GminneCentrum Kultury 
w Żabnie czynne w godz.
8:00 do 20:00

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.