KALENDARZ IMPREZ:

O działalności

Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest gminną, samorządową, instytucją upowszechniania kultury.
Celem działalności Centrum jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego Gminy oraz pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców do aktywnego udziału w działalności kulturalnej.
 
Statutowe cele Gminne Centrum Kultury realizuje poprzez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska a obejmującą między innym:

- edukację kulturalną środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, zmierzającą do rozwoju zainteresowań i talentów artystycznych, poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań,
- organizowanie kursów, konkursów, przeglądów, festiwali o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
- rozwój folkloru i sztuki ludowej poprzez organizowanie zespołów artystycznych, podnoszenie efektów ich pracy oraz udział w przeglądach, konkursach i festiwalach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
- organizację nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze, zapewniającą uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami,
- ułatwianie korzystania z pełnej swobody artystycznej wypowiedzi, wolności słowa i prawa do kulturalnego samostanowienia poprzez wspieranie alternatywnych działań kulturalnych, artystycznych,
- koordynację działalności kulturalnej na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze środowiskami szkolnymi i samorządem mieszkańców,
- działalność instruktażowo-metodyczną,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
- organizowanie seansów filmowych oraz spektakli teatralnych,
- promocję Gminy Żabno w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- promocję i wspieranie ludzi zaangażowanych w działalność kulturalną na terenie gminy,
- organizację komunikacji i informacji społecznej w gminie poprzez wydawanie czasopisma.
 
Centrum Kultury organizuje wiele różnorodnych imprez w tym także cykliczne imprezy estradowe o charakterze regionalnym oraz inne przedsięwzięcia artystyczne na wysokim poziomie.
 
Działalność Gminnego Centrum Kultury obejmuje szeroką gamę dziedzin sztuki: muzykę, plastykę, taniec, teatr, fotografię, modelarstwo, poezję śpiewaną, piosenkę aktorską i autorską.

W ramach zajęć stałych odbywają się:
 
a) nauka gry na gitarze
b) nauka gry na fortepianie
c) nauka gry na perkusji
d) zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży
e) zajęcia plastyczne
f) zajęcia z modelarstwa


Zajęcia odbywają się w godzinach dogodnych dla uczestników, często popołudniowych.

W ramach Gminnego Centrum Kultury działają kluby: modelarski i plastyczny. Kluby działają  w pracowniach specjalistycznych. Wykorzystują znajdujące się w nich instrumenty i urządzenia. Opiekunowie klubów to wykwalifikowani instruktorzy. Pod okiem specjalistów kluby niejednokrotnie osiągały sukcesy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
 
Przy Gminnym Centrum Kultury w Żabnie działają:

Zespół Folklorystyczny "Otfinowianie"
Zespół Folklorystyczny "Bobrowianie"
Zespół muzyczny "40% Bluesa"
Zespół wokalny "Cantabile"
Grupa Teatralna "Ad Hoc".
 
W Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbywają się także:

- zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca „Latino” Gabriela Skiby
- zajęcia akrobatyczne.
Zajęcia te odbywają się popołudniami w sali choreograficznej.
 
 
W Gminnym Centrum Kultury w Żabnie działa Pracownia Komputerowa. Pracownia otwarta jest codziennie. Znajduje się w niej 8 komputerów z dostępem do internetu. Do dyspozycji użytkowników jest także konsola do gier x-box wraz z telewizorem i grami. Korzystanie z Pracowni jest bezpłatne.

Centrum Kultury w Żabnie wydaje Nową Gazetę Żabnieńską. Jest to dwumiesięcznik podnoszący tematy związane z gminą. Wydawany jest w nakładzie 600 sztuk.
 
Gminne Centrum Kultury w Żabnie posiada budynek o powierzchni 1500 m2, w skład którego wchodzą:

• sala widowiskowo - kinowa, która liczy 180 miejsc,
• sala klubowa,
• sala choreograficzna,
• sala muzyczna/fotograficzna,
• galeria,
• pracownia plastyczna,
• pracownia muzyczna,
• pracownia komputerowa.

Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00. W soboty i w niedziele jest czynne w zależności od organizowanych przedsięwzięć kulturalnych.


NASZ ADRES:

Gminne Centrum Kultury w Żabnie
ul. W. Jagiełły 16
33-240 Żabno
NIP: 871-000-36-50
Nr konta: 17 8589 0006 0290 0930 0752 0001

Centrala: 14 645 66 79
Sekretariat: 14 645 66 79 wew. 21
Dyrektor: 14 645 66 79 wew. 25
Dział Organizacji Imprez: 14 645 66 79 wew. 27
Pracownia komputerowa: 14 645 66 79 wew. 22
Pracownia plastyczna: 14 645 66 79 wew. 28

  GminneCentrum Kultury 
w Żabnie czynne w godz.
8:00 do 20:00

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.