Warsztaty przeznaczone są dla osób rozpoczynających swoją przygodę z fotografią.

Warsztaty „Światło i cień” to doskonałe połączenie fotografii z dobrą zabawą. Zajęcia umożliwią rozwijanie pasji, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej i tradycyjnej. Zajęcia będą ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych pomysłów poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi, właściwymi dla fotografii. 

Odbywają się one raz w tygodniu - dokładny termin ustalany jest po utworzeniu się grupy. Warsztaty obejmują zajęcia teoretyczno-praktyczne ze świadomej obsługi cyfrowych aparatów fotograficznych oraz z szeregu tematów będących składową procesu powstawania obrazu.

Tematyka warsztatów poszerzana jest także o elementy fotografii analogowej.

HARMONOGRAM NA ROK 2018/2019

GRUPA I - poniedziałek 14:30

GRUPA II - wtorek 14:30

GRUPA III - środa 14:30

GRUPA IV - środa 16:30

GRUPA V - czwartek raz w miesiącu