KALENDARZ IMPREZ:

Posiadając odpowiednio wykształconą kadrę Gminne Centrum Kultury w Żabnie prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te to indywidualna nauka gry na różnych instrumentach.

 

Aktualnie są to: perkusja, pianino i gitara.

 

Naukę gry na zestawie perkusyjnym prowadzi Kamil Patulski - instruktor muzyki, wychowanek Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Zajęcia organizowane są raz w tygodniu, nauka prowadzona jest indywidualnie. Lekcja trwa 45 min.
Naukę gry na perkusji rozpoczyna się nauką gry na werblu, aby wyrobić odpowiednią pracę rąk i technikę gry. Potem przechodzi się na zestaw perkusyjny odpowiednio rozkładając uderzenia na poszczególne bębny. Następnie, po opanowaniu podstaw, zaczyna się grę na kompletnym zestawie perkusyjnym. Do dobrego opanowania tego instrumentu wymagane jest zdyscyplinowanie, wytrwałość oraz systematyczny trening.
Koszt uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z nauki gry na perkusji wynosi 25,00 zł za lekcję.

 

Naukę gry na pianinie prowadzi Marta Czechowska, która jest także akompaniatorem w zespołach folklorystycznych „Otfinowianie” i „Bobrowianie”.
Nauka prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych.
W początkowym etapie polega na zdobyciu umiejętności wydobywania dźwięku, czytania nut, rozpoznawania wartości rytmicznej. Po opanowaniu tych pierwszych tajników muzyki, dzieci uczą się realizować coraz trudniejsze jej elementy. Nauka gry na pianinie wymaga wysokiego poziomu koordynacji ruchowej. Przynosi efekty tylko dzięki systematycznym ćwiczeniom.
Koszt uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z nauki gry na pianinie wynosi 30,00 zł za lekcję.

 

Naukę gry na gitarze prowadzi Kamil Patulski.
Lekcje są prowadzone indywidualnie, raz tygodniu, a czas jednej lekcji trwa 45 min.
Uczeń rozpoczyna swoją edukację od poznawanie teorii muzyki i nut. Naukę gry na gitarze rozpoczyna się od gitary klasycznej, na której uczeń uczy się podstawowych ćwiczeń i odpowiedniego wydobywania dźwięku. Bardzo ważna jest także samodzielna i częsta gra, która doskonali zdobyte umiejętności.
Koszt uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z nauki gry na gitarze wynosi 25,00 zł za lekcję.

Osiągane przez uczniów sukcesy zachęcają do podejmowania dalszego doskonalenia gry. Wielu kończących edukację muzyczną w Centrum Kultury w Żabnie uczy się w szkołach muzycznych, gra w lokalnych zespołach i jest rozpoznawalna w regionie.

 

NASZ ADRES:

Gminne Centrum Kultury w Żabnie
ul. W. Jagiełły 16
33-240 Żabno
NIP: 871-000-36-50
Nr konta: 17 8589 0006 0290 0930 0752 0001

Centrala: 14 645 66 79
Sekretariat: 14 645 66 79 wew. 21
Dyrektor: 14 645 66 79 wew. 25
Dział Organizacji Imprez: 14 645 66 79 wew. 27
Pracownia komputerowa: 14 645 66 79 wew. 22
Pracownia plastyczna: 14 645 66 79 wew. 28

  GminneCentrum Kultury 
w Żabnie czynne w godz.
8:00 do 20:00

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.