Rodzaj zajęć

Odpłatność

Zajęcia edukacyjne
z  modelarstwa lotniczego

10,00 zł/zajęcia

Zajęcia edukacyjne z plastyki

10,00 zł/zajęcia

Zajęcia edukacyjne z gry na fortepianie

30,00 zł/45 min

Zajęcia edukacyjne z gry na gitarze

25,00 zł/45 min

Zajęcia edukacyjne z gry na perkusji

25,00 zł/45 min