W weekend 29 – 30 kwietnia odbył się w Żabnie Ogólnopolski Festiwal Tańca Latino Cup 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy rywalizowali o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś. 

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach zadania „Radośnie, tanecznie, bezpiecznie…” – profilaktyka poprzez taniec jako zad. 3 pkt. 3 „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno na lata 2022-2025”. Głównym celem przedsięwzięcia było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu gminy Żabno poprzez organizację rozgrywek, warsztatów i zajęć sportowych.Rozgrywki taneczne przeprowadzone były w różnych kategoriach wiekowych. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i medale, a zwycięzcy – puchary. W wydarzeniu tym udział wzięło ponad 350 osób. Turniej odbył się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Gminy Żabno w kwocie 16 000,00 zł.

#GminaZabno

https://www.facebook.com/GminaZabno