W związku z nawiązaniem przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie współpracy z Filharmonią im. K. Szymanowskiego w Krakowie, 10 października o godzinie 11:00 zapraszamy na koncert poświęcony Franciszkowi Niepokólczyckiemu.

 

 

 

Projekt Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie pt. "Franciszek Niepokólczycki – Patriota, Bohater, Człowiek" został dofinansowany przez Muzeum Historii Polskiej w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra” Edycja 2022, Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Wydarzeń Artystycznych oraz Oddział krakowski Instytutu Pamięci Narodowej. 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych regionu Małopolski. 

"Franciszek Niepokólczycki – Patriota, Bohater, Człowiek" to spektakl słowno-muzyczny poświęcony Franciszkowi Niepokólczyckiemu w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie pod dyrekcją Janusza Wierzgacza.

Autor scenariusza i tekstów piosenek – Jerzy Łysiński

Autor muzyki – Janusz Wierzgacz

Autor aranżacji – Marek Pawełek

Korekta historyczna – dr Wojciech Frazik

Korekta językowa – Małgorzata Koch-Butryn

Projekt graficzny – Małgorzata Flis

Projekt prezentacji multimedialnej – Joanna Wisłowska

Pomoc organizacyjna – Żaneta Wierzgacz

Koordynator projektu – Beata Płoska, Paweł Kowal