Przedstawiamy mapkę z sugerowanymi miejscami do parkowania podczas DniŻabna w dniu 7 sierpnia br. 

 

 

Dziękujemy właścicielom obiektów handlowych za udostepnienie miejsc parkingowych.