Gminne Centrum Kultury w Żabnie otrzymało dofinansowanie w ramach programu "EtnoPolska 2022".

 

 

Na terenie gminy Żabno realizowane będzie zadanie pt. "Nasze dziedzictwo - czerpiąc z tradycji przodków". W jego ramach odbędzie się cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, mający na celu przybliżenie i pokazanie tradycji regionalnych oraz przekazanie ich kolejnym pokoleniom. Zaplanowano do realizacji: warsztaty pieczenia tradycyjnego chleba, warsztaty z wypiekania i dekorowania pierniczków, zajęcia z tworzenia kwiatów z bibuły oraz warsztaty ceramiki artystycznej i rzeźby w glinie.

Zwieńczeniem projektu będzie koncert zespołów folklorystycznych - "Otfinowian" i "Bobrowian".

Kwota przyznanej dotacji wyniosła 13 tys. zł.