Zadanie pod nazwą „Gminne Centrum e-Kultury w Żabnie” jest realizowane przez GCK.

 

W ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” pracownicy Centrum Kultury w Żabnie odbywają szereg szkoleń online i stacjonarnych. Jednym z celów programu jest także wyposażenie domów kultury w sprzęt elektroniczny umożliwiający działalność w formule online. Działalność taką umożliwią naszemu Centrum Kultury m.in.: kamery cyfrowe, tablet graficzny, aparaty fotograficzne z obiektywami, nowoczesny laptop i monitor, smartfony, urządzenia do streamingu i nagrywania ścieżek audio, karty pamięci, power banki, dyski przenośne, profesjonalne statywy, mikroporty oraz specjalistyczna klawiatura i mysz komputerowa, a także niezbędne oprogramowania. Dzięki temu wyposażeniu działalność Gminnego Centrum Kultury w Żabnie zaistnieje szerzej w Internecie, a tym samym wzbogaci ono swoją ofertę.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.