Gminne Centrum Kultury w Żabnie przygotowuje niespodziankę dla swoich najmłodszych użytkowników.

 

 

 

 

 

 

W Pracowni Plastycznej powstaje antystresowa kolorowanka. W tej chwili dostępnych jest już 15 obrazków. Można je pobrać ze strony GCK w Żabnie www.ck.zabno.pl. Kolejne strony są w trakcie przygotowania. Co istotne, każda strona kolorowanki poświęcona jest innej miejscowości wchodzącej w skład gminy Żabno. 

Kolorowanki powstają na nowym tablecie graficznym zakupionym w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Poszczególne strony kolorowanki dostępne są aktualnie w wersji online. Centrum Kultury w Żabnie planuje także wydać kolorowankę w tradycyjnej wersji książkowej.