Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat do udziału w warsztatach „PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH ”.

 

 

 

 

 

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy poznają dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowiedzą się o przysługujących im prawach autorskich i co to jest creative commons. Ponadto nauczą się tworzyć własne projekty graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Zajęcia prowadone będą w formule online, dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Na ich zakończenie każdy uczestnik otrzyma pakiet upominkowy.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji na temat warsztatów udziela i zapisy prowadzi – Kamila Ryba, tel. 14 645 66 79 wew. 28.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).