Z dziennikarzem, publicystą, autorem książek i reżyserem spotkała się żabnieńska młodzież.  W Gminnym Centrum Kultury w spotkaniu autorskim wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Żabna.

 

 

 

 

Wydarzeniu towarzyszył pokaz filmu „Ucieczka z piekła”.

Bogdan Wasztyl przybliżył młodzieży sylwetkę Witolda Pileckiego i w niezwykle barwny sposób opowiedział o jego losach, o tym jak dobrowolnie dostał się do obozu koncentracyjnego, jako wywiadowca zorganizował ruch konspiracyjny, sporządzał raporty o czynach okupanta i brawurowo uciekł z obozu.

Prelegent wspomniał również o ojcu Maksymilianie Kolbe, który na ochotnika zginął w Oświęcimiu za współwięźnia i Marianie Kołodzieju, gdańskim artyście, który przeżył Auschwitz, a swoje wspomnienia wyraził w cyklu przejmujących grafik i obrazów „Klisze pamięci”. Labirynty”. W czasie spotkania młodzież obejrzała także film pt. „Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego”. w reż.  Dariusza Walusiaka, opowiadający o ucieczce z KL Auschwitz Witolda Pileckiego, Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego. 

Wydarzenie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento przy wsparciu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Przeciw złu Auschwitz – Kolbe, Pilecki, Kołodziej”.