Pod hasłem „Bezpieczne zachowania w sieci” rozpoczęło się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie internetowe szkolenie dla dzieci.

 

 

 

Zajęcia prowadzone są online i odbywają się dwa razy w tygodniu. Biorą w nich udział dzieci w wieku 10 – 14 lat z terenu gminy Żabno. Tematyka warsztatów obejmuje m.in.: zasady bezpiecznego tworzenia i przechowywania haseł, rodzaje wirusów i oszustw internetowych oraz sposoby ich unikania, zasady przechowywania plików, rodzaje bezpiecznych narzędzi do komunikacji w Internecie, jak sobie radzić z wyciekiem danych i wiele innych.

 

Zajęcia są bezpłatne i potrwają do końca kwietnia. Na ich zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety upominkowe.

 

Projekt pod hasłem „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).