„Bezpieczne zachowania w sieci” – pod takim hasłem Gminne Centrum Kultury w Żabnie rozpoczyna cykl bezpłatnych warsztatów online dla dzieci. W zajęciach udział mogą wziąć dzieci w wieku od 10 do 14 lat z terenu Gminy Żabno.

 

 

 

Dzięki udziałowi w projekcie dziecko  dowie się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić uwagę i gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Pozna narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików oraz dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.

 

Zajęcia prowadzone będą w formule online, dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Na ich zakończenie każdy uczestnik otrzyma pakiet upominkowy.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowych informacji na temat warsztatów udziela i zapisy prowadzi - Magdalena Dziura, tel. 645-66-79 w godz. 8:00 – 16:00.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).