W ostatni weekend kwietnia najlepsi tancerze przyjadą do Żabna.

 

 

 

 

W gminie Żabno po raz ósmy zorganizowany zostanie Ogólnopolski Festiwal Tańca Latino Cup 2023 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś. Turniej tańca odbędzie się w dniach 29 – 30 kwietnia br. na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. 

Wydarzenie odbywa się w ramach zadania „Radośnie, tanecznie, bezpiecznie…” – profilaktyka poprzez taniec jako zad. 3 pkt. 3 „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno na lata 2022-2025”. Rozgrywki taneczne przeprowadzone będą w różnych kategoriach wiekowych. Dla uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy i medale; dla zwycięzców zaś – puchary.  

Głównym celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu gminy Żabno poprzez organizację rozgrywek, warsztatów i zajęć sportowych.

Powszechnie wiadomo, że taniec jest jedną z tych firm ruchu, które wpływają na zdrowie fizyczne i jednocześnie kształtują też charakter, postawę i osobowość. Poprzez taniec młody człowiek może wyrażać pełnię swojej osobowości. Dzięki ćwiczeniom tanecznym można prowadzić skuteczną terapię, rehabilitację, rozwijać świadomość ciała, inteligencję emocjonalną, wspierać rozwój i edukować. Dzieciom taniec pomaga lepiej zrozumieć własne potrzeby, zmienić niewłaściwe postawy, poznać podstawy bardziej skutecznego i zgodnego postępowania z ludźmi, w tym z rówieśnikami. Zajęcia taneczne wspomagają psychospołeczny rozwój dzieci i młodzieży oraz umożliwiają osiągnięcie optymalnej sprawności fizycznej. Zagospodarowując dzieciom czas wolny stanowią alternatywę wobec różnorodnych zagrożeń.