KALENDARZ IMPREZ:

W poniedziałek 26 maja ulicami Żabna spacerowali mieszkańcy i goście zainteresowani lokalną historią. Podczas spaceru jego uczestnicy poznali historię ludności żydowskiej i miejsca z tą historią związane. Jednym z punktów programu było wejście na teren cmentarza żydowskiego, gdzie złożona została wiązanka kwiatów w hołdzie zmarłym mieszkańcom Żabna wyznania mojżeszowego. Spacer pod hasłem „Śladami żabnieńskich Żydów” zakończył się na ul. 3 Maja, gdzie, gdzie przed II wojną światową znajdowała się bożnica, dom modlitwy i łaźnia żydowska, a w czasie II wojny światowej także getto. Getto w Żabnie zostało zlikwidowane w 1942 r. Był to koniec zamieszkiwania ludności żydowskiej na terenie miasta. Warto wspomnieć, że Żydzi zamieszkiwali Żabno już od połowy XVII w., a w okresie międzywojennym stanowili nawet 40% społeczeństwa.

Historię miejsc związanych z Żydami i dziejami miasta przybliżył uczestnikom Paweł Domański – historyk, kustosz Izby Pamięci „Ostatnie takie galicyjskie”, autor ponad 20 publikacji z dziejów Żabna.

Spacer towarzyszył wystawie „Muzeum na kółkach” prezentowanej w dniach 26-28 maja 2024 r. przy Szkole Podstawowej w Żabnie.

NASZ ADRES:

Gminne Centrum Kultury w Żabnie
ul. W. Jagiełły 16
33-240 Żabno
NIP: 871-000-36-50
Nr konta: 17 8589 0006 0290 0930 0752 0001

Centrala: 14 645 66 79
Sekretariat: 14 645 66 79 wew. 21
Dyrektor: 14 645 66 79 wew. 25
Dział Organizacji Imprez: 14 645 66 79 wew. 27
Pracownia komputerowa: 14 645 66 79 wew. 22
Pracownia plastyczna: 14 645 66 79 wew. 28

  GminneCentrum Kultury 
w Żabnie czynne w godz.
8:00 do 20:00

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.