Czwartkowe spotkanie, które poprowadzi aktor i reżyser - Jacek Milczanowski poświęcone będzie środkom artystycznego wyrazu kształtującym komunikatywność wypowiedzi (pauza, barwa, rytm, dynamika), a także interpretacji utworu literackiego ze względu na jego formę oraz intonacji i ekspresji wypowiedzi. Uczestnicy warsztatów będą także pracować z tekstem literackim. Początek zajęć o godz. 10.00 w sali klubowej GCK.