Celami konkursu są: kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz promocja talentów plastycznych.
Na konkurs można zgłaszać prace płaskie lub przestrzenne, a przyjmowane one będą do 20 grudnia 2017 r.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci także nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na temat konkursu „Świąteczne anioły” zawiera Regulamin.

 

REGULAMIN KONKURSU - do pobrania