Zwycięski wieniec oglądać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie przy ul. Jagiełły 1.