Nasze pracownie

Pracownia muzyczna /instruktorzy: Kamil Patulski, Marta Czechowska/ - zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat. Oferujemy naukę gry na instrumentach klawiszowych (fortepian, pianino, keyboard) oraz na gitarze i perkusji. Zajęcia odbywają się indywidualnie w terminach ustalonych z instruktorem; odpłatne.

Pracownia plastyczna /instruktor: Teresa Kapa/ - zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych; obejmują: malarstwo, rysunek, decoupage, papieroplastykę i inne formy; odpłatne

Pracownia modelarska /instruktor: Jan Wieloch/ - od 8 lat; uczestnicy zajęć budują modele latające, pływające i jeżdżące; biorą udział w zawodach; zajęcia są odpłatne

Pracownia fotograficzna /instruktor: Krzysztof Wójcik/ - od 13 lat, podstawy fotografii cyfrowej i analogowej; bezpłatne

Pracownia komputerowa /instruktor: Magdalena Dziura/ - od 9 lat; 8 nowoczesnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, x-box; bezpłatne

Pozostałe zajęcia:

Warsztaty artystyczne dla dorosłych – organizowane cyklicznie w godzinach popołudniowych. Obejmują: decoupage, sztukę użytkową, zdobnictwo, ceramikę i inne. Nie ma stałej grupy, zapisy każdorazowo po ogłoszeniu informacji o warsztatach.

Kurs komputerowy – przeznaczony dla dorosłych, obejmuje podstawy obsługi komputera, Word, Internet. Pierwsze zajęcia w październiku, bezpłatny.

Klub Gier GRAnda – dla dzieci od 9 lat, gry planszowe, komputerowe, x-box; otwarty, nie obowiązują wcześniejsze zapisy

Zespół wokalny dla dorosłych – emisja głosu, kształcenie słuchu, różnorodny repertuar, śpiew grupowy i solowy, udział w konkursach i imprezach, obowiązują zapisy

Klub Seniora – spotkania okolicznościowe, wieczorki taneczne, wyjazdy, wycieczki

Zespoły Folklorystyczne: „Otfinowianie” i „Bobrowianie” – nauka i doskonalenie tańca, śpiewów i obyczajów ludowych, programy taneczne i obrzędowe, wyjazdy na festiwale, udziały w uroczystościach.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć i udziału w nich można uzyskać w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury w Żabnie tel. 14 645-66-79 lub bezpośrednio u instruktorów.