Spośród 33.grup śpiewaczych, III miejsce zdobyła kobieca grupa śpiewacza „Otfinowianki”, a śpiewak ludowy Maksymilian Tomczyk wystąpił po raz pierwszy na festiwalu, zdobywając wyróżnienie. Wykonawców.