Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury w Żabnie lub pod nr tel. 14 645-66-79.