Centrum Kultury w Żabnie zorganizowało taki rodzinny konkurs po raz pierwszy. Jego celami były m.in. pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności twórczych i promocja rodzimych talentów plastycznych.

Na konkurs wpłynęło 30 prac, które można podziwiać w Galerii „Rozmaitości” do 2 lutego.
Wszyscy laureaci Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy również otrzymali nagrody rzeczowe za udział i pamiątkowe dyplomy.
Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:


I miejsce (ex aequo) - Justyna, Robert, Natalia i Amelia Madej z Siedliszowic
Małgorzata, Karol i Maria Kubaccy z Niedomic
Zuzanna, Magdalena, Marcin Wódka i Dorota Kuczek z Pasieki Otfinowskiej
Anna, Rafał, Magdalena i Maciej Cabajowie z Siedliszowic

II miejsce (ex aequo) - Marlena, Martyna, Małgorzata i Robert Wiekierakowie z Kłyża
Kacper, Roksana, Anna i Marcin Mikułowie z Bobrownik Wielkich
Zuzanna, Wojciech i Tomasz Dziurowie z Chorążca
Kamila i Monika Piękoś z Niedomic

III miejsce (ex aequo) - Giulia, Fabio, Laura, Karol i Edyta Prisacaru – Cygan z Łęgu Tarnowskiego
Ksawery i Tomasz Kłosowscy z Żabna
Paulina, Agata, Ewa i Ryszard Czarni z Żabna
Joanna, Jakub, Piotr, Bartłomiej i Zuzanna Trybowie z Łęgu Tarnowskiego

Wyróżnienia otrzymują:
Justyna i Gabriel Słota oraz Kazimiera Łukasik z Łęgu Tarnowskiego
Daria, Wiktor, Katarzyna i Grzegorz Korusowie z Sieradzy
Marek i Maria Drajewiczowie z Łęgu Tarnowskiego
Filip, Jadwiga i Jarosław Skirzyńscy z Sieradzy
Bernadetta, Sławomir, Maciej, Piotr i Daria Mika z Siedliszowic
Natalia i Anna Kotapka z Niedomic

Wszystkim serdecznie gratulujemy.