Zespół folklorystyczny „Bobrowianie” powstał w Bobrownikach Wielkich prawie 40 lat temu z inicjatywy Andrzeja Brody i Józefy Wielgus. Wśród ówczesnych osiągnięć Zespołu najbardziej znaczące to udział w Harcerskim Festiwalu w Kielcach oraz w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "Krakowiaczek w Łoniowej.

W 2008 r. Zespół "Bobrowianie" został, po kilkunastoletniej przerwie, reaktywowany dzięki staraniom Haliny Żeleźnik, która pełni obecnie funkcję kierownika zespołu.

Zespół działał początkowo jako zespół dziecięcy. W chwili obecnej grupa liczy blisko 40 osób i ma charakter wielopokoleniowy, jednakże trzon Zespołu wciąż stanowią dzieci i młodzież z Bobrownik Wielkich. W czasie swojej działalności "Bobrowianie" zaprezentowali się podczas około 100 występów w kraju i za granicą. Zespół występował m.in. w Bługarii, Słowacji, we Włoszech i w Grecji.

W swoim repertuarze Zespół posiada tańce krakowskie, rzeszowskie, lubelskie, pogórzańskie, żywieckie, śląskie oraz narodowe. Posiada także bogaty zasób programów opartych na kulturze Powiśla Dąbrowskiego. W prezentowanych programach zwraca uwagę na zgodność przedstawionych obrzędów z ludową tradycją i specyfiką regionu, która wyraża się w muzyce, tańcu, śpiewie oraz stroju.

Oprócz działalności artystycznej Zespół "Bobrowianie" prowadzi bogatą działalność środowiskową. Zapewnia ciekawe formy rozrywki i wypoczynku oraz jednoczy lokalną społeczność. Członkowie zespołu organizują koncerty, zabawy, wystawy, pokazy i degustacje kulinarne, zajęcia warsztatowe z zakresu rzemiosła i sztuki ludowej oraz wakacyjny wypoczynek dla członków Zespołu.

Aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej, członkowie Zespołu przygotowują uroczystości i spotkania okolicznościowe. Organizują cykliczny festyn "Jesień z folklorem" oraz reprezentują Gminę Żabno podczas Dożynek Powiatowych. Czętnie biorą też udział w różnorodnych imprezach charytatywnych.

W swojej działalności artystycznej Zespół, mimo krótkiego stażu, niejednokrotnie zaznaczył swoją obecność na różnorodnych festiwalach i przeglądach, zajmując zawsze wysokie miejsca.

Zespół Folklorystyczny "Bobrowianie" jest jedną z "wizytówek" gminy. Reprezentując ją na występach w kraju i za granicą - promuje dziedzictwo kulturowe regionu krakowskiego, powiatu tarnowskiego i gminy Żabno.

Opiekę artystyczną nad Zespołem Folklorystycznym „Bobrowanie” sprawuje Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Siedzibą zespołu i miejscem, gdzie odbywają się próby jest Centrum Kulturalne Wsi w Bobrownikach Wielkich.