Gminne Centrum Kultury oraz Fundacja CORDARE  serdecznie zapraszają dzieci i młodzież  szkół podstawowych i ponadpostawowych z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego do udziału w projekcie „Święte słowa”. Do zdobycia jest stypendium w wysokości 1000 zł.

 

 

 


Warunkiem udziału w projekcie jest wykonanie pracy plastycznej, stanowiącej ilustrację do słów św. Jana Pawła II.
Prace należy składać za pośrednictwem szkół (10 prac z każdej szkoły) w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie ul. Jagiełły 16 w terminie do 30 czerwca br.
Projekt „Święte słowa” jest organizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Patronat nad tym artystycznym przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Żabna Marta Herduś oraz Starosta Tarnowski Roman Łucarz i Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek.
Zasady udziału w konkursie zawiera Regulamin. Zapraszamy do udziału.

Regulamin

Karta zgłoszenia