Centrum Kultury w Żabnie organizuje eliminacje gminne do Powiatowych Konkursów Rysunkowych organizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Żabno. Konkurs pod hasłem „Kiedy dzwonię po straż pożarną” jest przeznaczony dla uczniów klas I – III, konkurs „Nie wypalaj suchych traw” dla klas IV – VI szkół podstawowych, a konkurs „Strażak w akcji” dla klas VII i VIII.

 

 

 

 

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa zawierają Regulaminy. 

Wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczniów należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie do dnia 21 lutego 2020 r.

O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostaną poinformowane szkoły, z których zgłoszone zostaną prace. 

Wyłonione w eliminacjach gminnych prace plastyczne (po jednej z każdej grupy wiekowej) przesłane zostaną do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. 

Zapraszamy do udziału.

 

REGULAMIN - do pobrania

HARMONOGRAM  - do pobrania