Jubileusz 10-lecia działalności obchodził w niedzielę - 11 sierpnia Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie” z Bobrownik Wielkich. Z tej okazji Zespół dał wspaniały popis swoich umiejętności tanecznych i wokalnych, a jubileusz uświetnił koncert rokowo – folkowego zespołu „Turnioki”.  Na scenie w Bobrownikach Wielkich nie zabrakło zespołów folklorystycznych zaprzyjaźnionych z „Bobrowianami”. Wystąpili: „Otfinowianie”, „Nieczajnianie” i Zespół Regionalny „Biskupianie”. Słoneczna pogoda, dobra muzyka i wspaniała atmosfera, którą stworzyli wszyscy obecni, sprawiły, że bawiono się w Bobrownikach Wielkich do późnej nocy.

 

 

 

Jubileusz 10-lecia działalności był okazją do złożenia gratulacji i wyrazów uznania dla Zespołu. „Bobrowianie” swoimi występami uświetniają wiele gminnych wydarzeń kulturalnych, krzewią tradycję ludową i promują gminę Żabno, co podkreśliła Burmistrz Żabna Marta Herduś, wręczając  Zespołowi „Bobrowianie” nagrodę Burmistrza Żabna - „Poza Horyzont”. Życzenia dla Zespołu złożyli także zastępca Burmistrza Żabna – Zbigniew Lustofin i Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie – Krzysztof Lechowicz.

 

Zespół wraz ze swoją kierownik – Haliną Żeleźnik tego dnia dosłownie „utonął” w morzu gratulacji i prezentów od licznie zgromadzonych gości. Kolejka z życzeniami zdawała się nie mieć końca. Spontanicznie wszyscy zebrani odśpiewali także chórem tradycyjne „Sto lat” „Bobrowianom”.

 

Ukoronowaniem uroczystych obchodów jubileuszowych w Bobrownikach Wielkich był koncert zespołu „Turnioki”. Koncert tej rokowo – folkowej kapeli zrealizowany został w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Spotkania z kulturą bliską i daleką”. Organizatorami projektu są burmistrzowie 3. gmin: Żabna, Radłowa i Dąbrowy Tarnowskiej. Projekt realizowany jest w tych 3 gminach subregionu tarnowskiego przez: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie,  Dąbrowski Dom Kultury, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

Warto wspomnieć, że Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie” powstał prawie 40 lat temu w Bobrownikach Wielkich z inicjatywy Andrzeja Brody – ówczesnego choreografa i Józefy Wielgus. Niestety po pewnym czasie zawiesił działalność. W 2009 r. został reaktywowany  dzięki staraniom Haliny Żeleźnik, która pełni od 10 lat funkcję kierownika zespołu. 

 

Obecnie zespół liczy prawie 40 osób i ma charakter wielopokoleniowy. Składa się z grupy dziecięcej i młodzieżowo – dorosłej. W swoim repertuarze posiada tańce krakowskie, rzeszowskie, lubelskie, pogórzańskie, spiskie, śląskie oraz narodowe. Ma w swoim repertuarze programy kolędnicze oraz widowiska oparte na kulturze Powiśla Dąbrowskiego. 

 

Zespół występuje w nie tylko w kraju, biorąc udział w licznych festiwalach i przeglądach, a także poza jego granicami. „Bobrowianie” koncertowali m.in. w: Bułgarii, Słowacji, we Włoszech i w Grecji.  

 

Zespół zawsze współpracował z najlepszymi choreografami. Na przestrzeni tych 10 lat byli to: Magdalena Witkowska, Katarzyna Mazurek i Kazimierz Górczak. Od października 2017 r. choreografem zespołu jest Janusz Cierlik. Akompaniatorem „Bobrowian” nieprzerwanie od 10 lat jest Marta Czechowska.