„Szelest Słów” poświęcony był lokalnym artystom - pisarzom i poetom, którzy podczas spotkania podzielili się namiastką swojej twórczości. W kameralnym i niemal rodzinnym gronie swoje teksty zaprezentowali Katarzyna Smolik, Anna Augustyńska, Anna Merchut, Barbara Wójcik i Adam Tomczyk.

Całości towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez Monikę Kutę z zespołem Cantabile działającemu przy Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, który wystąpił w składzie:

Anna Augustyńska, Kaja Kozioł, Martyna Kiełb, Joanna Leśny, Andrzej Ignasik, oraz muzykami: Pawłem Maurycym, Jerzym Drobotem oraz Kamilem Patulskim. Zespół zaprezentował utwory Anny Augustyńskiej, Adama Tomczyka i Małgorzaty Orawskiej w wykonaniu Anny Augustyńskiej i Moniki Kuty, do których muzykę skomponował Kamil Patulski.

 

Po spotkaniu odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Patrycji Wąsikowskiej „Dwie Natury”.

  

 Wydarzenie było transmitowane na żywo na profilu Biblioteki na Facebooku, nagranie jest też dostępne na bibliotecznym kanale YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=P9GXEMjlj-4)

 

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu „Żabnieńskie Dni Literatury”, który dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Patronat honorowy nad projektem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś, patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska. Projekt realizowany jest w bibliotece w Żabnie oraz jej filiach. Celem projektu jest promocja litera-tury i jej twórców. W jego ramach odbyły się m.in. warsztaty literacko – plastyczne i spotkania autorskie (z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem, z pisarką Joanną Jagiełło oraz z ilustratorką Marianną Oklejak).