Zajęcia przeznaczone są dla dorosłych. Odbywać się będą raz w tygodniu w czawartki o godz. 16:00 w Pracowni Komputerowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie przy ul. Jagiełły 16. W programie kursu znajdą się: nauka pisania i edytowania tekstu, wyszukiwanie informacji w internecie, korzystanie z poczty elektronicznej i mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 14 645-66-79 w.22. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia odbywać sie będą w rygorze sanitarnym.