Prace modernizacyjne i zakupy zrealizowało Gminne Centrum Kultury w Żabnie w ramach zadania pod nazwą „Poprawa ofert spędzania wolnego czasu poprzez modernizację i zakup wyposażenia w budynku Kulturalno – Oświatowo – Sportowym w Łęgu Tarnowskim” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w sali widowiskowej i w holu z wiatrołapem oraz wyposażono salę widowiskową w nowy sprzęt nagłośnieniowy (mikrofony, kolumny aktywne, konsolę cyfrową, mikrofony pojemnościowe, statywy mikrofonowe i okablowanie). Wykonane prace posłużą długofalowo mieszkańcom Łęgu Tarnowskiego.

Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Zielony Pierścień Tarnowa".