Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać utworów takich jak: „Kołysanka”, „Rozstrzelana Armia”, „Wilno”, „Taki Kraj” czy „Przysięga”. Ich aranżerami byli Marek Pawełek i Janusz Wierzgacz. Dodajmy, że program koncertu przygotowało Stowarzyszenie PASSIONART. W koncercie udział wzięli: Janusz Wierzgacz (dyrygent), Katarzyna Guran (sopran), Angelica Maszczak (alt), Mateusz Prendota (tenor), Jakub Grzybowski (pianino, akordeon), Witold Góral (gitara klasyczna), Paweł Kuźmicz (gitara basowa), Grzegorz Fieber (perkusja). Towarzyszył im na scenie Kwartet Smyczkowy i Kwartet Wokalny PASSIONART. Szerokie grono profesjonalnych artystów publiczność nagrodziła owacjami na stojąco

.

Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym był także okazją do przyznania medali honorowych „In Servitio Deo et Patriae” – „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, osobom zasłużonym w zakresie działalności patriotycznej i obywatelskiej na rzecz społeczności powiatu tarnowskiego. Starosta Tarnowski nagrodził:

- Panią Danutę Witkowską – za kultywowanie tradycji narodowych, patriotycznych i katolickich w Niecieczy oraz za wspieranie i mecenat nad inicjatywami ukierunkowanymi na młodzież i seniorów z terenu powiatu;

- Pana Andrzeja Olejnika - za działalność opozycyjną w okresie PRL, tworzenie Komitetów Obywatelskich na ziemi tarnowskiej oraz za utworzenie i prowadzenie przez 25 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy”, nawiązującego do tradycji przedwojennego sokolstwa polskiego;

- Pana Marka Bacharę - za organizację akcji krwiodawczych, propagowanie idei pierwszej pomocy, jak również za organizowanie uroczystości patriotycznych i kulturalnych na terenie gminy Wojnicz i powiatu tarnowskiego.

 

Piątkowe wydarzenia w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie zakończyło wspólne spotkanie w Galerii „Rozmaitości”, na które poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń „U Marysi” z Łęgu Tarnowskiego.