W tym roku Komisje Artystyczne Konkursu, w których zasiadali: Aga Dyk, Barbara Marcinkowska, Rafał Traczyk, Marta Czechowska i Kamil Patulski nagrodziła 46 solistów i 16 zespołów. Najlepszymi, czyli laureatami pierwszych miejsc, zostali: Wiktoria Onik ze Studia Wokalnego „Talent” w Tarnowie, Tomasz Nowak z Publicznego Przedszkola w Niedomicach, Liliana Kareta z Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim, Martyna Pater ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, Emilia Masło ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej, Amelia Chodoła ze Szkoły Podstawowej w Sieradzy, Nikodem Liro z Pałacu Młodzieży w Tarnowie, Izabela Janowicz z Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie oraz Julia Roman ze Szkoły Podstawowej w Gromniku. Wśród zespołów pierwszymi miejscami nagrodzono: „Ilkowickie Słowiki” z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach, Zespół wokalny z Pałacu Młodzieży w Tarnowie, Zespół wokalny ze Stowarzyszenia „Razem dla Niedomic” i zespół „Panda” ze Szkoły Podstawowej w Joninach.

Konkurs przeprowadzony był w 4 kategoriach wiekowych: przedszkola, kl. I – III, kl. IV – VI i kl. VII – VIII. Jego celami, niezmiennie od 24 lat są: kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, wymiana pomysłów i doświadczeń w upowszechnianiu śpiewu wśród dzieci i młodzieży oraz odkrywanie i promowanie młodych talentów wokalnych z całego regionu. Region ten należy rozumieć bardzo szeroko, bowiem uczestnicy Konkursu przyjechali do Żabna z wielu miejscowości. Swoich reprezentantów miały: Tarnów, Kraków, Dąbrowa Tarnowska, Zgłobice, Wola Rzędzińska, Joniny, Błonie, Radgoszcz, Wola Dębińska, Tuchów, Koszyce Małe, Bistuszowa, Zalasowa, Pawęzów, Łukowa, Kąśna Dolna, Zawada, Gromnik, Luszowice, Łękawka, Breń, Zabawa, Ładna, oraz Niedomice, Odporyszów, Pasieka Otfinowska, Ilkowice, Nieciecza, Otfinów, Sieradza, Bobrowniki Wielkie, Łęg Tarnowski i Żabno.

Patronat honorowy nad 24. Regionalnym Konkursem Kolęd i Pastorałek w Żabnie objęli: Burmistrz Żabna Pani Marta Herduś i Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Poniżej pełna lista laureatów 24. Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Anieli grają” w Żabnie:

w kategorii „A” (soliści):

I miejsce ex aequo WIKTORIA ONIK – Studio wokalne Talent w Tarnowie

TOMASZ NOWAK - Publiczne Przedszkole w Niedomicach

LILIANA KARETA – Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim

II miejsce ex aequo PAULINA KRAUZE – Pałac Młodzieży w Tarnowie

SZYMON KOSTRZEWA – Publiczne Przedszkole w Niedomicach

BARBARA CYGAN – Publiczne Przedszkole w Żabnie

III miejsce ex aequo MICHAŁ PAWULA – Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie

EMILIA KMIECIK – Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Woli Rzędzińskiej

MIKOŁAJ LEGĘĆ – Szkoła Podstawowa w Joninach

 

Wyróżnienia:

ALAN KUSEK  - Publiczne Przedszkole w Żabnie

GABRIELE STEPEK –Przedszkole Publiczne nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie

ZUZANNA GUZY - Publiczne Przedszkole w Niedomicach

MATYLDA PARA - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP NP 

w Woli Rzędzińskiej

OLIWIA PAWELEC – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

ZUZANNA SZWIEC – Szkoła Podstawowa w Odporyszowie – Oddział Przedszkolny

w kategorii „AZ” (zespoły):

I miejsce – „ILKOWICKIE SŁOWIKI” – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

II miejsce – „ISKIERKI” – Publiczne Przedszkole w Niedomicach

III miejsce –  „ROZŚPIEWANE STARSZAKI” – Niepubliczne Przedszkole w Pasiece Otfinowskiej

Wyróżnienie: „WESOŁA ÓSEMKA” – Publiczne Przedszkole w Żabnie

w kategorii „B” (soliści):

I miejsce  ex aequo MARTYNA PATER – Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej

EMILIA MASŁO – Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej

II miejsce ex aequo KAROLINA WIĘCEK – Szkoła Podstawowa w Tuchowie

EWA RYGIELSKA – Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim

MAGDALENA MOL - Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej

 

III miejsce ex aequo WIKTORIA RABIASZ – Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie

MAJA TYKA – Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie

MAJA MICHALIK – Parafia w Zalasowej

Wyróżnienia: ANNA TARCHAŁA – Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich

MARIA SOBCZAK – Szkoła Podstawowa w Żabnie

MIKOŁAJ ADAMOWICZ – Studio Wokalne „Talent” w Tarnowie

GABRIELA GASTOŁ – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych

w kategorii „BZ” (zespoły):

I miejsce – Zespół Wokalny z Pałacu Młodzieży w Tarnowie

II miejsce – „LUCE” – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

III miejsce – „FEDE” - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

Wyróżnienie: „CANTO” – Szkoła Podstawowa w Łukowej

w kategorii „C” (soliści):

I miejsce ex aequo AMELIA CHODOŁA – Szkoła Podstawowa w Sieradzy

NIKODEM LIRO – Pałac Młodzieży w Tarnowie

IZABELA JANOWICZ – MDK „Dom Harcerza” w Krakowie

II miejsce ex aequo KAMILA MRÓWKA – Stowarzyszenie SIEMACHA Spot Odporyszów

ELIZA WALIŁKO – Studio Wokalne „Talent” w Tarnowie

LAURA RZESZUTEK – Szkoła Podstawowa w Niedomicach

III miejsce ex aequo JULIA BANEK – Szkoła Podstawowa w Sieradzy

OLIWIA BAŃBOR - Studio Wokalne „Talent” w Tarnowie

RADOSŁAW GĄSIOR – Szkoła Podstawowa w Gromniku

 

Wyróżnienia:

FILIP KARETA – Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich

KAROLINA KUTYPA – Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej

MILENA MOZGOWIEC – Szkoła Podstawowa w Pawęzowie

w kategorii „CZ” (zespoły):

I miejsce – Zespól wokalny  - Stowarzyszenie „Razem dla Niedomic”

II miejsce – „MELODIA” – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej

III miejsce – „ODPORYSZOWSKIE NUTKI” – Szkoła Podstawowa w Odporyszowie

w kategorii „D” (soliści):

I miejsce – JULIA ROMAN – Szkoła Podstawowa w Gromniku

II miejsce – AMELIA LIRO – Szkoła Podstawowa w Żabnie

III miejsce – MILENA GĘBALA – Szkoła Podstawowa w Ładnej

Wyróżnienia:

JULIA RĄPAŁA – Szkoła Podstawowa w Tuchowie

KAROL ZAWIŚLAK – Szkoła Podstawowa w Radgoszczy

PATRYK LEDZIŃSKI – Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

w kategorii „DZ” (zespoły):

I miejsce – „PANDA” – Szkoła Podstawowa w Joninach

II miejsce – „PRESTO” – Szkoła Podstawowa w Zalasowej

III miejsce – „SILOE” – Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

Wyróżnienia:

„FULL OF JOY” – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

„SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA” - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

Wszystkim serdecznie gratulujemy!