Ilkowice kolędowały w Żabnie

Mieszkańcy gminy Żabno skorzystali z oferty spędzenia czwartkowego popołudnia z jasełkami i kolędą. Widowisko muzyczno – artystyczne przygotowali dla nich członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ilkowice oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach. 

Licznie zgromadzona, w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, publiczność obejrzała występy dzieci oraz widowisko jasełkowe „Uwierz w narodzenie Pana”. Z dużym aplauzem publiczności spotkał się koncert tarnowskiego chóru Gos.pl oraz Zespołu Folklorystycznego „Ilkowyjce”, składającego się z rodziców dzieci z przedszkola.