Zarządzenie Dyrektora GCK

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w sprawie cennika usług GCK.